Reflex nr. 41 s. 2                                           Du står her: Forside > Reflex nr. 41 > side 2

Relationer er der nok af, og det kunne være spændende at høre jeres bidrag over dette tema. Der vil selvfølgelig være nybrud og nytænkning med overgangen til en ny redaktør, trods det at jeg har sat et redaktionelt aftryk på 9 ud af 10 numre hidindtil. Med dette nummer vil vi prøve, med fælles hjælp, om vi (også) kan fokusere på et tema. Det første Reflex-tema er : “Relationer”
Autofiktion eller rent fiktive projektioner. Blanke eller rytmiske vers. Men hvad - og med hvem? Hvilke relationer søger vi, og hvilke undgår vi. Det er temaet for første del af det nye nummer af Reflex.
Andet materiale/ indhold kan selvfølgelig stadig indsendes og vil optræde som hidindtil (der var den igen) på særskilt forfatterside.
Vi medtager også gerne korte artikler om lyrik, anmeldelser og omtaler af arrangementer. Billeddigte og videoklip optages i et fornuftigt omfang.
Der er også planer om (senere), at uploade dele af nummeret som audiopodcast: RadioReflex
Deadline for indsendelse af bidrag er sat ved Sankt Hans, d. 24. juni, hvor vi normalt har udgivet vores midsommernummer. ‘Kun’ godt 2 uger, så det er om, at være om sig.
Send til: kit@paaspor1.dk eller reflex@57nord.dk
Selve udgivelsesdagen bliver meddelt ved deadlines udløb, altså, det kommer an på mængde og art af de indsendte bidrag, men udgivelsestidspunktet vil ikke blive trukket længere end nødvendigt.
Lad lyrikken blomstre
Reflex-teamet
Kell